Kiedy i jak wezwać pogotowie?

Karetkę można wezwać wyłącznie w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia. Nie należy wzywać jej bezpodstawnie, bo w tym czasie pomocy może potrzebować ktoś inny. Dlatego w Polsce za nieuzasadnione wezwanie pogotowia grożą kary.

Numer alarmowy

W przypadku zagrożenia życia lub zdrowia, należy natychmiast zadzwonić na jeden z numerów ratunkowych: 999 lub 112.

999 – to numer skierowany bezpośrednio do pogotowia ratunkowego. Służy do powiadamiania o nagłych sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia. Połączenie odbiera dyspozytor medyczny.


112 – to numer, który służy do zawiadomień o sytuacjach nagłych, wymagających interwencji służb ratowniczych, takich jak: wypadki drogowe, pożary, kradzieże, sytuacje nagłego zagrożenia zdrowia lub życia. Połączenie odbiera operator, który powiadamia odpowiednie służby: pogotowie, straż pożarną, policję itp.

Kiedy wezwać pogotowie?

Pogotowie ratunkowe należy wezwać tylko w przypadku:

  • zagrożenia życia,
  • zagrożenia zdrowia,
  • nagłego pogorszenia się stanu osoby chorej.

Więcej szczegółów na temat tego, kiedy wezwać zespół ratownictwa medycznego znajdziesz TUTAJ.

Kiedy nie wzywać pogotowia?

Pogotowia ratunkowego nie należy wzywać gdy:

  • potrzebujesz recepty na leki, skierowania do lekarza lub konsultacji specjalistycznych,
  • zdarzenia i zachorowania nie powodują nagłego zagrożenia zdrowia i życia.

W określonych przypadkach dyspozytor może odmówić wysłania karetki, podając przyczynę odmowy oraz sposób dalszego postępowania.

Kary

Zgodnie z ar. 66 Kodeksu Wykroczeń – „kto, chcąc wywołać niepotrzebną czynność, fałszywą informacją lub w inny sposób wprowadza w błąd instytucję użyteczności publicznej albo organ bezpieczeństwa czy porządku publicznego lub zdrowia, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny do 1500 złotych”.

Podsumowując, za bezpodstawne wezwanie karetki grozi:

  • kara ograniczenia wolności,
  • kara grzywny do 1500 złotych.

Similar Posts