Obowiązek szkolny dla uchodźców

Obowiązek szkolny

W Polsce dzieci od 7 do 18 roku życia muszą chodzić do szkoły. Obowiązek ten dotyczy nie tylko polskich dzieci, ale także wszystkich tych, którzy zdecydowali się zamieszkać w Polsce. Jeśli rodzice nie wywiążą się z tego obowiązku, może to skutkować wdrożeniem wobec nich procedury wyjaśniającej, nałożeniem na nich kary grzywny, a nawet w skrajnych przypadkach odebraniem im praw rodzicielskich.

Koszty nauki

Niezależnie od tego czy dziecko jest obywatelem Polski czy nie, edukacja w Polsce jest w szkołach publicznych bezpłatna.

Natomiast pobyt w publicznych przedszkolach jest dla dzieci niebędących obywatelami polskimi płatny na takich samych zasadach, jak dla dzieci polskich.

Podręczniki

W Polsce od 2017 roku zakup podręczników szkolnych dla uczniów szkół podstawowych jest finansowany z publicznych pieniędzy. Również w tym roku szkolnym (2022/2023) książki są wypożyczone uczniom na czas trwania nauki.

Rok szkolny

Rok szkolny rozpoczyna się w Polsce we wrześniu i trwa do drugiej połowy czerwca. W styczniu lub lutym (termin jest zmienny) uczniowie mają dwutygodniowe ferie. Szczegółowe daty są co roku określane rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej, uwzględniając święta i inne szczególne wydarzenia, które mogą wpłynąć na czas nauki. Lekcje odbywają się w szkołach od poniedziałku do piątku. 


Więcej informacji dotyczących edukacji w Polsce TUTAJ.

Similar Posts