Przejazdy ulgowe transportem publicznym. Dzieci i młodzież

Z ulg podczas korzystania z przejazdów środkami transportu publicznego mogą korzystać dzieci, młodzież i studenci. Uczniowie niepełnosprawni, zgodnie z przepisami, powinni mieć zapewniony transport do przedszkoli, szkół podstawowych i innych.

Skróty

PKP – Polskie Koleje Państwowe (pociągi)

PKS – Państwowa Komunikacja Samochodowa (autobusy)

MPK – Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne (autobusy w strefie miejskiej)

MKS – Miejska Komunikacja Samochodowa (autobusy w strefie miejskiej i podmiejskiej)

ZTM – Zarząd Transportu Miejskiego (odpowiada za całą komunikację miejską w danym mieście)

Ulgi dla dzieci i młodzieży

Poniższe zestawienie przedstawia ulgi, jakie obowiązują w PKP i PKS. Ulgi na przejazdy obowiązują także prywatnych przewoźników.

Uprawnieni
Rodzaj transportu
Ulga
Bilet
Dzieci do ukończenia 4 roku życiaa) PKP 
b) PKS
a) 100%
b) 100% lub 78%
a) na podstawie jednorazowego biletu
b) ulga 100% w przypadku niekorzystania przez dziecko z oddzielnego miejsca do siedzenia, jeżeli dziecko korzysta z oddzielnego miejsca przysługuje mu 78% ulgi
Dzieci w wieku powyżej 4 roku życia do rozpoczęcia odbywania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnegoa) PKP 
b) PKS
a) 37%
b) 37%
a) na podstawie biletu jednorazowego 
b) na podstawie biletu jednorazowego
Dzieci i młodzież od zerówki (ostatni rok przedszkola, 6-latki) do ukończenia, szkoły ponadpodstawowej, nie dłużej niż do 24 roku życiaa) PKP 
b) PKS
a) 37%
b) 49%
a) ulga na podstawie biletów jednorazowych
b) ulga na podstawie biletów miesięcznych
Studenci do ukończenia 26 roku życiaa) PKP 
b) PKS
a) 51%
b) 78%
a) na podstawie biletów jednorazowych
b) na podstawie biletów imiennych miesięcznych
Dzieci i młodzież niepełnosprawnaa) PKP 
b) PKS
a) 78%
b) 78%
a) na podstawie biletów jednorazowych lub miesięcznych imiennych
b) na podstawie biletów jednorazowych lub miesięcznych imiennych
Opiekunowie dzieci i młodzieży niepełnosprawneja) PKP 
b) PKS
a) 78%
b) 78%
a) na podstawie biletów jednorazowych
b) na podstawie biletów jednorazowych

Similar Posts