Przydatne numery telefonów

Telefony alarmowe w Polsce

 • 112 – ogólny numer alarmowy
 • 999 – pogotowie ratunkowe
 • 998 – straż pożarna
 • 997 – policja
 • 994 – pogotowie wodno-kanalizacyjne
 • 993 – pogotowie ciepłownicze
 • 992 – pogotowie gazowe
 • 991 – pogotowie energetyczne

Infolinie dla cudzoziemców

 • ogólny telefon do spraw cudzoziemców po ukraińsku: + 48 47 721 75 75
 • ogólny numer interwencyjny: 987
 • całodobowa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia po polsku i ukraińsku:
  800 190 590 (można uzyskać informacje, gdzie znaleźć pomoc medyczną)
 • Straż Graniczna: (22) 500 40 00;
 • Ministerstwo Spraw Zagranicznych: (22) 523 88 80;
 • Mazowiecki Urząd Wojewódzki: (22) 695 67 70, (22) 695 67 71; (22) 695 67 73,
  (22) 695 67 52;
 • Dolnośląski Urząd Wojewódzki: (71) 701 11 00
 • Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki: (52) 349 74 61, 800 170 070
 • Lubuski Urząd Wojewódzki: (95) 785 18 52
 • Łódzki Urząd Wojewódzki: (42) 664 17 97
 • Małopolski Urząd Wojewódzki: (12) 210 20 20
 • Podkarpacki Urząd Wojewódzki: (17) 867 10 48
 • Podlaski Urząd Wojewódzki: (85) 743 96 00
 • Świętokrzyski Urząd Wojewódzki: (41) 342 16 68
 • Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki: (89) 523 26 12
 • Wielkopolski Urząd Wojewódzki: (61) 850 87 77
 • Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki: (91) 44 12 000
 • Międzynarodowa Organizacja do Spraw Migracji (IOM): (22) 490 20 44

Lista punktów informacyjnych i infolinii wojewódzkich znajduje się TUTAJ.

Teleplatforma Pierwszego Kontaktu

Na terenie Polski działa też uruchomiona przez Ministerstwo Zdrowia Teleplatforma Pierwszego Kontaktu (TPK): 800 137 200. Pod tym numerem można uzyskać teleporadę medyczną poza godzinami pracy podstawowej opieki zdrowotnej. Obecnie infolinia obsługiwana jest w języku polskim, angielskim i ukraińskim. 

Zielona Linia

„Zielona Linia” to urząd pracy online otwarty dla wszystkich o każdej porze. To zarówno portal internetowy, jaj i infolinia, na których dostępne są wszystkie niezbędne informacje o pomocy udzielanej przez wojewódzkie i powiatowe urzędy pracy oraz Ochotnicze Hufce Pracy.

Wybierając numer 19524 lub wchodząc na stronę https://www.zielonalinia.gov.pl można otrzymać informacje na temat: 

 • ofert pracy,
 • uprawnień na rynku pracy,
 • szkoleń i przekwalifikowań,
 • form wsparcia z urzędu pracy,
 • procedur zatrudniania cudzoziemców,
 • informacji dotyczących staży, bonów, przygotowania zawodowego dorosłych, robót publicznych itp.

Aktualnie informacje na portalu oraz pomoc na Infolinii jest udzielana w języku polskim, rosyjskim i angielskim. Infolinia działa w godzinach od 8:00 do 18:00 od poniedziałku do piątku. 

*Opłata za połączenie jest zgodna z taryfą operatora osoby dzwoniącej.

Similar Posts