Załóż profil zaufany

Profil zaufany to cyfrowe narzędzie, które umożliwia załatwienie spraw urzędowych przez Internet, bez wychodzenia z domu.

Do czego przyda się profil zaufany?

Założenie profilu zaufanego nie jest obowiązkowe, ale często się przydaje. Dzięki niemu wiele spraw można załatwić szybciej i sprawniej. W Internecie używany jest w ten sam sposób, co dokument tożsamości, np. dowód osobisty czy paszport. Dzięki niemu można podpisać wiele dokumentów elektronicznie, ponieważ banki, urzędy i inne instytucje publiczne traktują go tak samo, jak własnoręczny podpis.

Może przydać się do:

 • dostępu do Internetowego Konta Pacjenta,
 • zgłoszenia urodzenia dziecka,
 • złożenia wniosku o świadczenie 500+,
 • zapisania się na wizytę w placówce ZUS,
 • złożenie wniosku o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego ,
 • sprawdzenie swoich punktów karnych,
 • złożenie wniosku o rejestrację działalności gospodarczej.

Jakie warunki trzeba spełniać?

Aby założyć profil zaufany należy posiadać:

 • numer telefonu od polskiego operatora,
 • aktualny adres e-mail.

Gdzie założyć?

Profil zaufany można założyć:

Potwierdzenie profilu zaufanego

 • Przez bankowość elektroniczną

Banki w większości przypadków oferują usługę założenia za ich pośrednictwem profilu zaufanego, jednak nie wszystkie. Każdy bank, który oferuje taką możliwość ma inną procedurę potwierdzającą profil zaufany, jednak są one bardzo podobne do siebie.

 • Przez punkt potwierdzający

Po wypełnieniu wniosku na stronie www.pz.gov.pl należy osobiście potwierdzić tożsamość w wybranym punkcie potwierdzającym

Koszty wyrobienia profilu zaufanego

Założenie profilu zaufanego jest bezpłatne.

Similar Posts